Myoguide™-systemet

Guidet injektionssystem til EMG-nåle

MyoguideKit

Myoguide-systemet er designet til at forstærke EMG-signaler fra muskler og tilvejebringe hørbar feedback for at hjælpe læger med at finde områder med muskelaktivitet. Lægerne kan både se og høre EMG-aktiviteten. Behandlingen kan tilvejebringes i form af neuromodulerende injektioner som Botox©, Dysport© og Xeomin© eller ved blot at indsætte en tør nåleelektrode. Anvendelser omfatter smertelindring, spasticitet (bevægelseslidelser) og kosmetik.

VÆRDI – INNOVATION – FUNKTION

Detaljer

Myoguide™ er et enestående system til lokalisering af injektionsstedet med mange anvendelige funktioner, heriblandt evnen til at kunne se og høre EMG-signaler, vise realtidsanalyseret EMG samt stimuleringsegenskaber.

Myoguide™ giver både den kvantitative og den kvalitative feedback, der er nødvendig for lægen for at kunne træffe beslutninger om behandling og behandlingslevering. Alle disse funktioner kommer i en lille praktisk pakke i form af en batteridrevet, håndholdt enhed.

Myoguide™ hjælper med at identificere de involverede muskler vha. vurdering før injektionen eller indgrebet. Dette kan enten gøres via EMG-vurdering eller lokalisering af stimuleringssted, og er særligt anvendeligt i de tilfælde, hvor stedet kan være omgivet af vigtige nerver og blodkar. Vurdering før injektionen kan føre til en reduceret dosis og volumen af lægemidlet og derved bidrage til at begrænse lægemiddeldiffusionen til de tilgrænsende områder. Dette er især vigtigt i de tilfælde, hvor lægemidlet skal injiceres igen ved kontrolbesøg, da det basale EMG-aktivitetsniveau således kan bedømmes, inden der tages en beslutning om dosis.

Behovet for at øge nøjagtigheden ved injicering af neuromodulatorer er blevet fremhævet for nyligt via FDA-undersøgelser om risici ved perifere virkninger. Anvendelsen af Myoguide™ kan føre til et mere nøjagtigt valg af injektionssted, hvilket igen kan bevirke, at der kan anvendes reducerede koncentrationer og volumener af det injicerede lægemiddel.

Brochure & folder
Specification

Videoer

Videoerne er KUN beregnet som en demonstration

Køb Myoguide™

Myoguide-System-300x300
For spørgsmål vedrørende køb, bedes du kontakte vores kundeservice

telefonisk :

Canada og USA :
1-800-819-9996 (gratis)

Autres pays :
+01 905-951-3361

via e-mail :

info@intronixtech.com

Komtakt os