Myoguide™-systemet

Injeksjonssystem med EMG-styrt nål

MyoguideKit

Myoguide-systemet er designet til å forsterke EMG-signaler fra musklene og gi lydtilbakemelding til legene for å hjelpe dem å lokalisere områder med muskelaktivitet. Legene kan se og høre EMG-aktivitet. Behandlingen kan leveres i form av nevromodulerende injeksjoner som Botox©, Dysport© og Xeomin©, eller ved å innføre enn tørr nålelektrode. Bruksområdene omfatter smertelindring, spastisitet (bevegelsesforstyrrelser) og skjønnhetsoperasjoner.

VERDI – INNOVASJON – FUNKSJON

Detaljer

Myoguide™ er et overlegent system for lokalisering av injeksjonssted med en rekke nyttige funksjoner, som for eksempel muligheten for å kunne se og høre EMG-signaler, sanntidsvisning av analysert EMG og muligheten for stimulering av stedet.

Myoguide™ gir både kvantitative og kvalitative tilbakemeldinger som er nødvendige for legene når de skal ta beslutninger om behandling og administrering. Alle disse funksjonene er samlet i en liten batteridrevet, håndholdt enhet.

Myoguide™ hjelper med å identifisere musklene som er involvert, gjennom evaluering før injeksjonen eller inngrepet. Dette kan gjøres enten ved EMG-evaluering eller stimulering av stedet og er spesielt nyttig i tilfeller der stedet kan være omgitt av viktige nerver og blodkar. Evaluering før injeksjonen kan gi mulighet for reduserte medikamentdoser og -volumer og dermed bidra til å begrense medikamentets diffusjon inn i tilstøtende områder. Dette er spesielt relevant i tilfeller der medikamenter vil bli re-injisert ved oppfølgende besøk fordi det basale EMG-aktivitetsnivået kan vurderes før det er tatt endelig beslutning om dose.

Behovet for å øke nøyaktigheten ved administrering av nevromdulatorer har blitt poengtert i nylige FDA-undersøkelser av farene ved perifere effekter. Bruk av Myoguide™ kan øke nøyaktigheten ved lokalisering av injeksjonsstedet og dermed sikre reduserte konsentrasjoner og volumer av injiserte legemidler.

Brosjyre og flygeblad
Specification

Videoer

Videoen er KUN for demonstrasjonsformål

Kjøp Myoguide™

Myoguide-System-300x300
For kjøpshenvendelse, vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam
Telefon :

Canada og USA :
1-800-819-9996 (gratisnummer)

Andre land :
+01 905-951-3361

eller via e-post :

info@intronixtech.com

Kontakt oss